Aansprakelijkheid en vrijwaring

NIEUW OP DE MARKT stelt alles in het werk om de website zoveel mogelijk storingsvrij te laten werken.

NIEUW OP DE MARKT kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet online zijn van de website en zal nimmer vergoedingen uitkeren voor schade die hierdoor geleden zouden zijn.

NIEUW OP DE MARKT kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de productadvertenties van fabrikanten en dienstverleners.

NIEUW OP DE MARKT heeft het recht de inhoud van ongepaste advertenties deels of in het geheel van de website te verwijderen.

Klachten over inhoud van de website kunnen gericht worden aan klachten@nodm.nl.

NIEUW OP DE MARKT
Een handelsnaam van NOTM Web Services

Sparstraat 15
7572 TP Oldenzaal
E-mail: info@nodm.nl
KvK-nummer: 08156979