Gebruiksvoorwaarden

‘NIEUW OP DE MARKT’, een handelsnaam van NOTM Web Services gevestigd in Oldenzaal, hierna genoemd ‘NODM’, biedt uitsluitend aan merkhouders en de exclusieve Nederlandse importeurs van en dochterondernemingen met een buitenlands merk, hierna genoemd ‘Gebruiker’, de mogelijkheid de nieuwste producten en/of diensten op het platform ‘NIEUW OP DE MARKT’ aan geïnteresseerde consumenten te presenteren.

Het Nederlandse platform ‘NIEUW OP DE MARKT’ is toegankelijk onder de volgende twee URL’s:

https://NieuwOpDeMarkt.nl
https://NODM.nl (de snelle toegang tot het platform)

Gebruiker kan zich als adverteerder aanmelden door het invullen van het formulier REGISTREREN MERKHOUDER.

Na verzending van het registratieformulier, zal het verzoek om een account aan te maken door NODM worden beoordeeld.
Onderzocht wordt of het bedrijf van Gebruiker voldoet aan de criteria zoals deze in deze Gebruiksvoorwaarden verwoord zijn.

Nadat een account voor Gebruiker voor toegang tot het platform door NODM is aangemaakt, kan door Gebruiker d.m.v. een in het platform geïntegreerde ‘Visual Page Builder’ een advertentie voor een product en/of dienst samengesteld worden.
Tijdens het ontwerpproces kan de concept-advertentie zo vaak en zolang als gewenst opgeslagen en de presentatie op het platform gecontroleerd worden.

Zodra het ontwerp van de advertentie gereed is en een passende activiteiten- en productcategorie geselecteerd is, kan door op de toets ‘Inzenden voor beoordeling’ te klikken de opdracht tot publicatie voor de duur van 3 maanden ingediend worden, waardoor Gebruiker dan een bindende afnameovereenkomst met NODM is aangegaan.

Na deze drie maanden wordt de advertentie weer op de status ‘concept’ gezet. Gebruiker kan zijn advertentie opnieuw (bovenaan) voor drie maanden publiceren door opnieuw de toets ‘Inzenden voor beoordeling’ te klikken.

Na ontvangst van de opdracht tot publicatie en een positieve beoordeling van de inhoud van advertentie door NODM, wordt de factuur via e-mail aan Gebruiker gestuurd.

Gelijktijdig met het versturen van de factuur wordt de door Gebruiker aangemaakte advertentie voor publicatie op het platform ‘NIEUW OP DE MARKT’ vrijgegeven.

Na publicatie blijft het voor Gebruiker mogelijk de advertentie naar believen aan te passen, te verbeteren of te actualiseren. Tevens bestaat, in principe, de mogelijkheid de advertentie naar een andere beter passende activiteiten- en productcategorie te verhuizen.
Verdere informatie over de categoriestructuur is onder andere beschikbaar in ‘Uitleg Merkhouder’ en de gebruikershandleiding die tijdens het samenstellen van de advertentie geraadpleegd kunnen worden.

In het geval dat de advertentie van Gebruiker niet aan de gestelde voorwaarden voor publicatie voldoet, wordt in plaats van een factuur een e-mail met een omschrijving aan Gebruiker gestuurd, waarin uitgelegd wordt waarom niet tot publicatie van de advertentie zal worden overgegaan. In dat geval is er géén sprake van een overeenkomst tussen Gebruiker en NODM.

Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker, alvorens een opdracht tot publicatie van een advertentie in te dienen, akkoord te zijn gegaan met de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden.

Verdere voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden:

1. Het is Gebruiker niet toegestaan advertenties voor producten of diensten te plaatsen in webpagina's van activiteiten en/of categorieën die niet passen bij het te adverteren product. Gebruiker kan bij NODM d.m.v. een e-mail naar categorievoorstel@nodm.nl een verzoek voor het toevoegen van een nieuwe activiteitencategorie en/of subcategorieën indienen. NODM behoudt het recht de categoriestructuur van het platform ‘NIEUW OP DE MARKT’ te verbeteren en uit te breiden. NODM kan dan besluiten de advertentie van Gebruiker naar een andere beter geschikte positie in de categoriestructuur te verplaatsen.

2. Het factuurbedrag dient binnen de termijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum naar de bankrekening van NODM overgemaakt te worden. Indien de factuur niet binnen deze termijn betaald is, zal de advertentie geblokkeerd worden. In het geval dat de betaling door Gebruiker gedaan wordt na blokkering van de advertentie, zal NODM, in het algemeen, uiterlijk na vijf werkdagen de advertentie weer voor publicatie vrijgeven.
Indien er drie maanden na de factuurdatum geen betaling van de factuur is geschied, zal de geblokkeerde advertentie én het account van Gebruiker definitief van het platform verwijderd worden.

3. Het is gebruiker niet toegestaan voor de Nederlandse markt verboden producten of diensten te presenteren. Bij het overtreden van deze regel zal Gebruiker de verdere toegang tot het platform worden ontzegd. Bij grove overtredingen zal NODM aangifte doen bij de Nederlandse politie.

4. Geplaatste advertenties met ongepast taalgebruik, met discriminerende uitlatingen, met tekst die oproept tot haat, met kwetsende uitlatingen en andere uitlatingen die weerzin bij de bevolking oproepen zullen zonder verdere correspondentie van het platform worden verwijderd en zal Gebruiker de verdere toegang tot website worden ontzegd. Bij grove overtredingen zal NODM aangifte doen bij de Nederlandse politie.

5. In verband met auteursrechtelijke redenen en om toegangstijden tot het platform zo kort mogelijk te houden (waardoor de consument snel op de website kan surfen), is het voor Gebruiker niet mogelijk mediabestanden naar het platform te uploaden. Gebruiker zal tijdens het ontwerpen van een advertentie linken naar mediabestanden zoals foto’s, video’s en geluidsregistraties die op de eigen bedrijfswebsite of op servers van Video Hosting Sites (zoals bijvoorbeeld YouTube, Vimeo of Wistia) zijn opgeslagen.

6. Deze gebruiksvoorwaarden kan indien NODM hiertoe besluit aangepast worden.

Bezoek ook de website Kreatikon

NIEUW OP DE MARKT, NODM en
NEW ON THE MARKET
zijn handelsnamen van NOTM Web Services

Sparstraat 15
7572 TP Oldenzaal
E-mail: info@nodm.nl
KvK-nummer: 08156979