Gebruikersovereenkomst

NOTM Web Services, gevestigd in Oldenzaal, biedt uitsluitend aan merkhouders van producten en/of diensten, hierna genoemd ‘Gebruiker’, de mogelijkheid de NIEUWSTE innovatieve producten op de website van NIEUW OP DE MARKT te presenteren.
De Nederlandse website van NIEUW OP DE MARKT is toegankelijk onder de volgende twee url’s:

www.nieuwopdemarkt.nl
www.nodm.nl (de snelle toegang tot site)

Na registratie als Gebruiker van de website kunt u voor uw product in een doelgroep en categorie naar keuze een advertentie samenstellen; tijdelijk als concept opslaan en uiteindelijk definitief, na beoordeling door NIEUW OP DE MARKT en het overmaken van het factuurbedrag laten publiceren.

Door het indienen van het verzoek van beoordeling van uw advertentie verklaart u als Gebruiker dat u akkoord bent gegaan met de inhoud van deze Gebruikersovereenkomst.

Nadat u een concept-ontwerp van uw advertentie heeft gemaakt en u daarna een verzoek tot publicatie geeft door het drukken van de toets “Inzenden voor beoordeling”, geeft u formeel opdracht tot publicatie van uw Advertentie, waardoor u dan een bindende overeenkomst met NIEUW OP DE MARKT bent aangegaan.

Na een positieve beoordeling door NIEUW OP DE MARKT ontvangt u dan de factuur.
Indien uw bedrijf of de advertentie niet aan de gestelde voorwaarden voor publicatie voldoen, ontvangt u in plaats van een factuur een e-mail met een omschrijving waarin uitgelegd wordt waarom niet tot publicatie zal worden overgegaan.
In het laatste geval is er géén sprake van een overeenkomst tussen uw bedrijf en NIEUW OP DE MARKT.

Deze gebruikersovereenkomst kan indien De Onderneming hiertoe besluit aangepast worden.

Het is de verantwoordelijkheid van u als Gebruiker voor u overgaat tot het publiceren van een Advertentie te controleren of u akkoord gaat met de op dat moment geldende Gebruikersovereenkomst.

Verdere voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst:

1. De Gebruiker mag op de website van NIEUW OP DE MARKT adverteren indien Gebruiker een Europese merkhouder of de bedrijfsleiding van een Europese vestiging van een niet-Europese merkhouder is.
Gebruiker mag tevens op NIEUW OP DE MARKT adverteren als Gebruiker een Europees opererende dienstverlenende merkhouder op het gebied van reizen, communicatie, radio en /of televisie, verzekeren, gezondheidszorg, opleidingen, spiritualiteit, toerisme en recreatie is. (Deze categorieën kunnen in de toekomst worden uitgebreid).

Indien de Gebruiker niet aan deze voorwaarden voldoet zal NIEUW OP DE MARKT niet overgaan tot de publicatie van de advertentie. Tevens zal het tijdens de registratie aangemaakte account worden gewist.

2. Het is Gebruiker niet toegestaan advertenties voor producten te plaatsen in webpagina's van activiteiten en/of categorieën die niet passen bij het te adverteren product. Indien de Gebruiker niet aan deze voorwaarde voldoet kan de advertentie zonder verdere correspondentie van de website worden verwijderd. Gebruiker kan bij NIEUW OP DE MARKT d.m.v. een e-mail naar categorievoorstel@nodm.nl een verzoek voor het toevoegen van een nieuwe activiteitencategorie en/of subcategorieën indienen.

3. Het is gebruiker niet toegestaan voor de Nederlandse markt verboden producten te presenteren. Bij het overtreden van deze regel zal Gebruiker de verdere toegang tot de website worden ontzegd. Bij grove overtredingen zal NIEUW OP DE MARKT aangifte doen bij de Nederlandse politie.

4. Geplaatste advertenties met ongepast taalgebruik, met discriminerende uitlatingen, met tekst die oproept tot haat, met kwetsende uitlatingen en andere uitlatingen die weerzin bij de bevolking oproepen zullen zonder verdere correspondentie van de website worden verwijderd en zal Gebruiker de verdere toegang tot website worden ontzegd. Bij grove overtredingen zal NIEUW OP DE MARKT aangifte doen bij de Nederlandse politie.

5. Om de toegangstijden tot de website zo kort mogelijk te houden (waardoor de consument snel op de website kan surfen), wordt Gebruiker uitdrukkelijk gevraagd te voorkomen dat bestanden voor foto’s en films worden geüpload. Gebruiker zal door middel van een link een foto, film uit geluidsfragment van bijvoorbeeld de eigen bedrijfswebsite in zijn advertentie opnemen.

NIEUW OP DE MARKT
Een handelsnaam van NOTM Web Services

Sparstraat 15
7572 TP Oldenzaal
E-mail: info@nodm.nl
KvK-nummer: 08156979